Пишете ни

За въпроси, свързани с електроразпределителната мрежа:
Присъединяване на обекти, деклариране на показания, прекъсвания на електрозахранването и др. За да отговорим по-бързо и точно на Вашето запитване, моля попълнете всички полета по-долу.


Моля изберете ...
Данни за клиента
Моля въведете първото име
Моля въведете презимето
Моля въведете фамилията
Моля въведете последните 4 цифри от ЕГН
Лице за контакт (данни за подателя)
Моля въведете първото име на лицето за контакт
Моля въведете презимето на лицето за контакт
Моля въведете фамилията на лицето за контакт
Моля въведете валиден имейл
Моля въведете повторно валиден имейл
Моля въведете валиден телефон за контакт
Адрес на обект/забелязаната нередност
Моля въведете адрес на обект или забелязаната нередност
Описание на проблема/запитването
Моля въведете описание на проблема/запитването.

Прикачени файлове: файлът може да бъде от следните формати - PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX с ограничение в размера не по-голям от 1 MB. Ако желаете да прикачите повече от един файл, моля архивирайте ги във формат (ZIP, RAR) и прикачете архивирания файл.
  • Адрес за кореспонденция

  • бул. „Цариградско шосе” № 159

  • 0700 10 0 10

  • klienti@ermzapad.bg