Планирани прекъсвания на електрозахранването:
"ЕРМ Запад" ЕАД осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършвани планирани прекъсвания на електрозахранването.
С цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

Непланирани прекъсвания на електрозахранването:
По време на нормалната експлоатация на електрическите съоръжения е възможно да се появи непланирано изключване на елемент от разпределителната мрежа. Такива изключвания са непредвидими и могат да прекъснат електрозахранването на определен брой клиенти. Те обикновено са причинени от метеорологични събития, включително бури, проливни дъждове, снежни затрупвания, свличане на земни маси, наводнения, градушки, мълнии, заледявания и други. Могат да се дължат на повреда в подстанция, възлова станция или трансформаторен пост, повреда на кабелен и въздушен електропровод или на друго електрическо съоръжение, собственост на Дружеството или на държавния Енергиен системен оператор.